logo
social
Šķines, sēklkopība / Mieži


RASA
ABAVA
SENCIS
ANSIS
DRUVIS
KRISTAPS
AUSTRIS
KORNELIJA - Jaunums


Mieži KORNELIJA

JAUNUMS
kailgraudu; ļoti labi izkuļas no plēksnes
vidēji intensīvā tipa,
divkanšu, vārpas garums – vidēji 8 cm; vidēji blīva
raža vidēji līdz 5,0 t ha-1,
agrīna - veģetācijas periods vidēji 75 - 80 dienas
(par 5-7 dienām agrīnāka par sķirni ‘Ansis’)
vidēja veldres izturība (auga garums 75-85 cm)
izmantošanai pārtikā un lopbarībā
Graudu kvalitāte:
graudi brūni, rupji (1000 graudu masa 49-53 g)
augsta tilpummasa: 690-745 g l-1,
augsts kopproteīna saturs: 14.0-17.0%,
paaugstināts β-glikānu saturs 5-6%.
Izturība pret slimībām:
vidēji izturīga pret miltrasu,
izturīga pret putošo melnplauku un tīklplankumainību.


Mieži R A S A

Izveidota Valsts Stendes selekcijas stacijā 1991. gadā, šķirnes autori: S.Kaļiņina, A.Cela, G.Timule, I. Belicka, Ē.Metuzāls
rasa Audzēt ieteikta no 1996. gada
Izmantošana:
graudu ieguvei iesalam un pārtikai
graudu ieguvei lopbarībai
Īss raksturojums:
vidēji intensīva tipa
raža līdz 7,0 t ha-1
vidēji vēlīna (augšanas periods 92-102 dienas)
labi cero (veido vid. 1,8-3,0 produktīvus stiebrus)
laba noturība pret veldri (augu garums vid. 98 cm)
Graudu kvalitāte:
graudi gaiši dzelteni, vidēji rupji (1000 graudu masa 44-47 g)
graudi ļoti izlīdzināti – liels preču produkcijas iznākums no ražas
tilpummasa augsta (630-710 g l-1)
zems proteīna saturs graudos (9,0-11,2%)
ekstraktvielu saturs 78-80%
Izturība pret slimībām:
izturīga pret putošo melnplauku un miltrasu
vidēji izturīga pret lapu plankumainībām
ieņēmīga pret pundurrūsu
Audzēšanas īpatnības :
optimālā izsējas norma ap 400-450 dīgstošu graudu uz 1 m2
piemērota audzēšanai smilšmāla un mālsmilts augsnēs
optimālā slāpekļa mēslojuma deva alus miežu ieguvei līdz 60 kg ha-1 N, citiem izmantošanas veidiem 60-90 kg ha-1 N
Piezīmes : No 2005.gada tiek veikts AVS tests Polijā. Pozitīvs testa rezultāts ļaus šķirni ierakstīt ES Augu šķirņu katalogā.
Uz augšu


Mieži A B A V A

Izveidota Valsts Stendes selekcijas stacijā 1976. gadā, šķirnes autori: G.Timule, Z.Strumpe, R.Kude, I. Belicka
abava Audzēt ieteikta no 1980. gada
Izmantošana:
graudu ieguvei iesalam un pārtikai
graudu ieguvei lopbarībai
Īss raksturojums:
vidēji intensīva tipa
raža 4,0-4,5 t ha-1
vidēji vēlīna (augšanas periods 88-100 dienas)
labi cero (veido vid. 1,6-3,0 produktīvus stiebrus)
vidēja noturība pret veldri (augu garums vid. 95 cm)
sausumizturīga
Graudu kvalitāte:
graudi dzelteni, rupji (1000 graudu masa 45-53 g)
tilpummasa augsta (660-730 g l-1)
vidēji zems proteīna saturs graudos (10,3-13,5%)
ekstraktvielu saturs 78-81%
Izturība pret slimībām:
izturīga pret putošo melnplauku
vidēji izturīga pret septoriozi, rinhosporiozi un pundurrūsu
ieņēmīga pret miltrasu un brūnplankumainību
Audzēšanas īpatnības :
optimālā izsējas norma labi iekultivētās augsnēs ap 400 dīgstošu graudu uz 1 m2, vāji iekoptās – 450…500
piemērota audzēšanai dažādās augsnēs
optimālā slāpekļa mēslojuma deva alus miežu ieguvei līdz 60 kg ha-1 N, citiem izmantošanas veidiem 60-90 kg ha-1 N
Piezīmes : No 2005.gada tiek veikts AVS tests Polijā. Pozitīvs testa rezultāts ļaus šķirni ierakstīt ES Augu šķirņu katalogā.
Uz augšu


Mieži S E N C I S

Izveidota Valsts Stendes selekcijas stacijā 1994. gadā, šķirnes autori: S.Kaļiņina, G.Timule, A. Cela, A.Nīcgale, I. Belicka
sencis Latvijas Augu šķirņu katalogā - no 2000. gada
Izmantošana:
graudu ieguvei iesalam un pārtikai
graudu ieguvei lopbarībai
Īss raksturojums:
vidēji intensīva tipa
raža līdz 6,0 t ha-1
vidēji agrīna (augšanas periods 79-90 dienas)
labi cero (veido vid. 2,2-2,8 produktīvus stiebrus)
vidēja noturība pret veldri (augu garums vid. 84 cm)
vienmērīgi nogatavojas
Graudu kvalitāte:
graudi dzelteni, rupji (1000 graudu masa 46-53 g)
tilpummasa augsta (650-720 g l-1)
vidēji zems proteīna saturs graudos (9,8-12,0%)
ekstraktvielu saturs 79-81%
Izturība pret slimībām:
izturīga pret putošo melnplauku un miltrasu
vidēji izturīga pret lapu plankumainībām un pundurrūsu
Audzēšanas īpatnības :
piemērota audzēšanai labi un vidēji iekultivētās augsnēs, optimālā izsējas norma 400 – 450 dīgstošu graudu uz 1 m2
optimālā slāpekļa mēslojuma deva alus miežu ieguvei līdz 60 kg ha-1 N, citiem izmantošanas veidiem 60-90 kg ha-1 N
Piezīmes : No 2009. gada ir pārtraukta šķirnes "SENCIS" sēklkopība.
Uz augšu


Mieži A N S I S

Izveidota Valsts Stendes selekcijas stacijā 1995. gadā, šķirnes autori: S.Kaļiņina, G.Timule, A. Cela, D.Muižniece, A.Sideļska
ansis Latvijas Augu šķirņu katalogā – no 2001. gada
Izmantošana:
graudu ieguvei iesalam un pārtikai
graudu ieguvei lopbarībai
Īss raksturojums:
intensīva tipa
raža līdz 8,0 t ha-1
vidēji vēlīna (augšanas periods 88-102 dienas)
labi cero (veido vid. 2.0-2.6 produktīvus stiebrus)
laba noturība pret veldri (īsstiebraina, vid. 63 cm)
jūtīga pret sausumu
Graudu kvalitāte:
graudi dzelteni, rupji (1000 graudu masa 47-53 g)
tilpummasa augsta (650-730 g l-1)
zems proteīna saturs graudos (10,3-11,5%)
ļoti augsts ekstraktvielu saturs (79-85%)
Izturība pret slimībām:
izturīga pret putošo melnplauku un miltrasu
vidēji izturīga pret septoriozi un pundurrūsu
ieņēmīga pret brūplankumainību un rinhosporiozi
Audzēšanas īpatnības :
optimālā izsējas norma labi iekultivētās augsnēs ap 400 dīgstošu graudu uz 1 m2
ieteicama audzēt labi iekultivētās augsnēs
jānodrošina savlaicīga nezāļu apkarošana
optimālā slāpekļa mēslojuma deva alus miežu ieguvei 60 – 90 kg ha-1 N, citiem izmantošanas veidiem 120 kg ha-1 N +obligāta fungicīdu lietošana
Uz augšu


Mieži D R U V I S

Izveidota Valsts Stendes selekcijas stacijā 1999. gadā, šķirnes autori: S.Kaļiņina, V.Vīksne, G.Timule, D.Muižniece, A.Nīcgale, S.Maļecka
druvis Latvijas Augu šķirņu katalogā - no 2003. gada
Izmantošana:
graudu ieguvei iesalam un pārtikai
graudu ieguvei lopbarībai
Īss raksturojums:
vidēji intensīva tipa
raža līdz 6,5 t ha-1
vidēji agra augšanas periods 75 - 90 dienas
labi cero veido vid. 2,4 – 3,3 produktīvus stiebrus
laba noturība pret veldri auga garums vid. 85 cm
seškanšu miezis
Graudu kvalitāte:
graudi dzelteni, vidēji rupji 1000 graudu masa 41 - 45 g
tilpummasa 640 - 690 g l-1
zems proteīna saturs graudos 10,3-11,5%
augsts ekstraktvielu saturs 77 – 80%
Izturība pret slimībām:
izturīga pret lapu plankumainībām
vidēji izturīga pret putošo melnplauku un miltrasu
Audzēšanas īpatnības :
optimālā slāpekļa mēslojuma deva labi iekultivētās augsnēs 60 - 90 kg ha-1 N
šķirne piemērota audzēšanai labi un vidēji iekultivētās augsnēs
izsējas norma 400 dīgstoša sēkla uz m2
Uz augšu


Mieži K R I S T A P S

Izveidota Valsts Stendes selekcijas stacijā 2002. gadā, šķirnes autori: S.Kaļiņina, V.Vīksne, G.Timule, D.Muižniece, A.Nīcgale, S.Maļecka
Šķirnes pārstāvis Latvijā - LPKS “Vidzemes agroekonomiskā kooperatīvā sabiedrība” (tālrunis informācācijai: 29299583)
kristaps
Izmantošana:
graudu ieguvei iesalam un pārtikai
graudu ieguvei lopbarībai
Īss raksturojums:
vidēji intensīva tipa
raža līdz 6,5 t ha-1
vidēji vēlīna augšanas periods 80-100 dienas
labi cero veido vid. 2,5 – 3,5 produktīvus stiebrus
laba noturība pret veldri, auga garums vid. 76 cm
jūtīga pret sausumu
Graudu kvalitāte:
graudi dzelteni, iegareni 1000 graudu masa 46 - 51 g
tilpummasa augsta 660 - 700 g l-1
proteīna saturs graudos 10,5 – 13,0%
augsts ekstraktvielu saturs 78 –81%
Izturība pret slimībām:
izturīga pret putošo melnplauku, sietveida plankumainību un rinhosporiozi
vidēji izturīga pret lapu plankumainībām un pundurrūsu
Audzēšanas īpatnības :
optimālā slāpekļa mēslojuma deva labi iekultivētās augsnēs 60 - 90 kg ha-1 N
šķirne piemērota audzēšanai labi un vidēji iekultivētās augsnēs
izsējas norma 400 dīgstoši graudi uz m2

Uz augšu


Mieži A U S T R I S

Izveidota: Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā, no 2009. Gada Latvijas un Eiropas augu šķirņu katalogā
Izcelsme: (Ansis/WW 8208), izveidota pielietojot biotehnoloģijas metodes (dubultoto haploīdu metodi).
kristaps
Izmantošana:
graudu ieguvei pārtikai
graudu ieguvei lopbarībai
Īss raksturojums:
divkanšu, vārpas garums – vidēji 6 cm
raža vidēji līdz 6.5 t ha-1
vidēji vēla - veģetācijas periods vidēji 85 - 90 dienas
augsta cerošanas spēja - 3 līdz 4 produktīvie stiebri
augsta veldres izturība, auga garums vidēji 78 cm

Graudu kvalitāte:
ļoti rupji graudi: 1000 graudu masa vidēji 52 g
augsta tilpummasa: 660-710 g l-1
kopproteīna saturs: 11.6-13.5%
Izturība pret slimībām:
vidēji izturīga pret tīklpankumainību un miltrasu
izturīga pret putošo melnplauku
Audzēšanas īpatnības :
vidēji intensīva tipa
optimālā slāpekļa mēslojuma deva labi iekultivētās augsnēs 60 - 90 kg ha-1 N
izsējas norma 400 dīgstoši graudi uz 1 m2

Uz augšu


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*