logo
social
Jānim Lielmanim 120

 Valsts Stendes selekcijas stacijas pirmajam vadītājam  
Jānim Lielmanim 
120
 

 
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta pirmsākumi ir 1922. gada 23. aprīlī senajā Stendes muižā dibinātā Latvijā pirmā Valsts Stendes selekcijas stacija. Institūta veidošanā un attīstības vēsturē īpaša vieta ir šīs iestādes pirmajam vadītājam, agronomam un  selekcionāram, lauksaimniecības zinātņu doktoram Jānim Lielmanim, kura 120. dzimšanas dienu pieminam šomēnes.  Agronomijas zinātne uzskata Jāni Lielmani par praktiskās  selekcijas  pamatlicēju Latvijā. Zinātnieka devums atzinīgi novērtēts  jau 1933.  gadā ar 4. šķiras „Triju Zvaigžņu” ordeni.
    Jānis Hilarijs Lielmanis dzimis 1895. gada 16. oktobrī Vidzemē, Trikātas pagasta Jaunķērpju mājās, augstāko izglītību ieguvis Rīgas Politehniskā institūta Agronomijas fakultātē, Maskavas Lauksaimniecības institūtā, agronoma grādu - Latvijas Universitātes  Lauksaimniecības fakultātē (1922.). 
Viņš vadīja Valsts Stendes selekcijas staciju no 1922. līdz 1940. gadam, kad pārgāja docenta darbā uz Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. Otrā pasaules kara gados J. Lielmanis strādāja Lauksaimniecības ģenerāldirekcijas izmēģinājumu un izpētes darba nodaļā Rīgā. Laikā no 1944. gada Jānis Lielm
anis atjaunoja Stendes selekcijas stacijas darbību Stendes muižā, no 1947 līdz 1956. gadam strādāja Stendē direktora vietnieks zinātniskā darbā, bet no 1957. līdz 1970. gadam kā zinātnieks un āboliņa selekcionārs Latvijas Zemkopības zinātniskajā institūtā.
     Zināšanas laukaugu selekcijā J. Lielmanis apguvis jau studiju laikā, stažējoties ārvalstīs, un  pilnveidojis praktiskā darbā  kā selekcionārs,  radot 13 auzu, zirņu, vīķu un āboliņa šķirnes. 
Ievērojamais latviešu zinātnieks mūžībā aizgāja 1970. gada 4. martā un apbedīts Lāčupes kapsētā Rīgā.
    Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1991. gadā nodibināja agronoma Jāņa Lielmaņa prēmiju, ko par izciliem sasniegumiem kultūraugu selekcijā un sēklkopībā piešķir reizi trīs gados. Jāņa Hilarija Lielmaņa dzīve un zinātniekā darbība aprakstīta viņa kolēģa Friča Jansona (1923 – 1992) sastādītajā un 1994. gadā izdotajā grāmatā „Jānis Lielmanis dzīvē un darbā”.

   Vairāk par agronomu, zinātnieku un selekcionāru Jāni Lielmani varat uzzināt arī šeit.: http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2012.66.issue-1-2/v10046-011-0050-0/v10046-011-0050-0.xml

ATRAKSTI MUMS.

3.png
Visi lauciņi aizpildāmi obligāti!
VESELĪGA PĀRTIKA.

kvieši

mieži

auzas

rudzi

citi graudi

idejas receptēm

vispārīgs raksturojums


ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*