logo
social
Publikācijas, 2010

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta zinātnieku publikācijas 2010. gadā:

anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datubāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamu zinātniskās publikācijas
 • (Thompson Scientific database (ISI Master Journal List): Zoological Records, Biological Abstracts and Biosis Previews, AGRIS, ISPI, DOAJ, CAB Abstracts, AGRICOLA (NAL; USA), VINITI, INIST-PASCAL)
 1. Zute S., Vicupe Z., Gruntina M. (2010) Factors influencing oat grain yield and quality under growing conditions of West Latvia, Agronomy Research, Volume 8 “Novel task posed on plant breeding programmes to cope with climate change”, Special Issue 3, pp. 749–754.
 2. Jansone I., Malecka S., Miglane V. (2010) Suitability of winter triticale varieties for bioethanol production in Latvia. Agronomy Research, Volume 8 “Novel task posed on plant breeding programmes to cope with climate change”, Special Issue 3, pp. 573–582.
 3. Grauda D., Strazdina V., Kokina I., Lapina L. Mikelsone A., Rasals I. (2010) Extension of spring wheat breeding using doubled haploids technology. Agronomy Research, Volume 8 “Novel Tasks Posed on Plant Breeding Programmes to Cope with Climate Change”, pp. 545–552.
 4. Strazdiņa V. History of wheat breeding in Latvia. Wheat World, Book-2 (Iesniegts publicēšanai 1.07.2010.)
 • AGRIS datubāzē, CABI PUBLISHING CAB ABSTRACTS datubāzē (meklēšana notiek caur EBSCO interfeisu, jo mēs tā abonējam CAB ABSTRACTS datubāzi), izdevums pieteikts indeksēšanai SCOPUS datubāzei
 1. Bleidere M. (2010) Transgressive segregation for grain quality traits in the crossings between covered and hulless barley. Research for Rural Development 2010. International Scientific Conference Proceedings, Jelgava, LLU, Volume 1, pp. 6–10.
 • SCI Master Journal List, SCOPUS u.c.
 1. Belicka I., Bleidere M., Legzdina L., Sugoka O., Sarnavska L., Sjakste T. (2010) Allelic diversity of the beta-amylases gene BMY1 in Latvian barley breeding lines. Acta Biol. Univ. Daugavp. 10 (1) 2010, pp.17–21.
zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski nerecenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi
 
 1. Rostoks N., Zute S., Gruntina M., Kokina A.  (2010)  Genetic diversity and grain quality traits in Latvian oat germplasm,  Eucarpia Cereal section meeting “Innovation in cereal breeding”, April 6–8, Cambridge, pp ...
 2. Meija. L., Joffe R., Šitova A., Teibe U., Belicka I., Lietuvietis V. and Lejnieks A. (2010) Cereals Fiber intake in Men at the Risk Age of Prostate Cancer. Health Grain Final HEALTHGRAIN Conference 5–7 May 2010 “Enhancing health benefits of cereal foods Results, perspectives, challenges”, Lund, Sweden, p. 146.
 3. Strazdiņa V. (2010) Kviešu selekcija Latvijā. A. Pelēča lasītava, Stendes GSI, 95 lpp.
 4. Bleidere M. (2010) Graudu kvalitātes izvērtējums lopbarības miežu selekcijai Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums Dr. agr. zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, LLU, 57 lpp.
 5. Jansone I., Gaile Z. (2010) Ziemāju labību biomasas raža. Ražas svētki “Vecauce 2010”, LLU LF, Vecauce, 46-49 lpp.
 6. Zute S. (2010) Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts 2010. gadā. Ražas svētki „Vecauce 2010”, LLU LF, Vecauce, 95. lpp.
  periodiskajos izdevumos
 
 1. Bleidere M., Grunte I. (2010) Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē. Agrotops, 2010. g. februāris, 20.–22. lpp., foto.
 2. Bleidere M. (2010) Jaunā miežu šķirne ‘Austris’. Agrotops, 2010. g. maijs, 28. –29. lpp., foto, tab.
 3. Bleidere M. (2010) Miežu graudu cietība alus un lopbarības graudu kvalitātei. Agrotops, 2010. g. septembris, 20.–22. lpp.
 4. Maļecka S. (2010) Lauku dienas Stendē. Saimnieks, augusts, 36.–37. lpp., 2 foto.
 5. Miglāne V. (2010). Pārtikas graudu kvalitātes noteikšana. Agrotops, septembris, 24.–26. lpp., 6att.
 6. Miglāne V. (2010) Rūpēs par grauda dzīvību. Agrotops, novembris, 18.–21. lpp., 3att., 1 tab.
 7. Jansone Z. (2010) Kailgraudu mieži – augstvērtīgs un perspektīvs graudaugs audzēšanai Latvijā. Saimnieks, augusts, 30.–31. lpp., foto.
 8. Strazdiņa V. (2010) Kviešu selekcija Latvijā. Saimnieks, janvāris, 38.–39. lpp.
 9. Strazdiņa V. (2010) Kviešu selekcija Latvijā. Turp. Saimnieks, marts, 32.–33. lpp.
 10. Strazdiņa V. (2010) Kviešu selekcija Latvijā. Saimnieks, maijs, 46.–47. lpp.
 11. Strazdiņa V. (2010) Meklējam ziemcietīgas kviešu šķirnes. Agrotops, augusts, 20. –22. lpp.
 12. Strazdiņa V., Jansone I. (2010) Kādas kviešu šķirnes izvēlēties bioloģiskajām saimniecībām. Agrotops, augusts, 26.–22. lpp.
 13. Vojevoda L. (2010) Piecpadsmit jautājumu par kartupeļu audzēšanu. Agrotops, Nr. 3, 28.–29. lpp.
 14. Vojevoda L. (2010) Gatavojamies kartupeļu stādīšanai. Kā tikt pie jaunajiem kartupeļiem? Saimnieks, Nr. 3 (69), 36.–38. lpp.
 15. Vojevoda L. (2010) Bioloģiskie līdzekļi kartupeļu stādījumā. Saimnieks, Nr.12, 32.–34. lpp.
 16. Zute S., Vīcupe Z. Auzas pārtikai – kuru šķirni izvēlēties? Saimnieks Nr.10 oktobris, 2010., 30.–33. lpp.
 17. Zute S., Maļecka S. Audzēšanas paņēmieni auzu graudu kvalitātei. Agrotops, Nr. 9, 2010., 18.–20. lpp.
 18. Zute S., Maļecka S. (2010) Jauno ražu gaidot. Saimnieks, Nr. 6, 2010., 34.–36. lpp.
 19. Zute S., Maļecka S. (2010) Pieredze zaļmēslojuma izmantošanā. Saimnieks, Nr. 6, 2010., 40.–42. lpp.
 20. Zute S., Belicka I., Mucenieks J. (2010) Graudi apkurei – risinājums graudkopības saimniecībām. Saimnieks, Nr. 1, 2010., 44.–45.lpp.
 
Valsts Stendes GSI pieminējumi 2010. gada periodikā
 
 1. 12 izcilākie Latvijas sasniegumi // LA Mājas Viesis, 8.01.2010.- 22.lpp.; foto. (par miežiem ‘Austris’, kas izaudzēti Stendes GSI).
 2. Graudi veselīgai pārtikai // Neatkarīgās Tukuma Ziņas, 12.01.2010. (Saruna ar Sanitu Zuti)
 3. Raita, Santa. Dabas medikaments – Speltas kvieši // Neatkarīgā Rīta Avīze 20. 01. 2010.– 17.lpp., foto, uzziņa. (Par Vijas Strazdiņas darbu Stendes GSI)
 4. Fedko, Inita. Jauns projekts selekcijas institūtā // Talsu Vēstis 28. 01. 2010.– 3. lpp. (Par Stendes GSI darbu stāsta Sanita Zute)
 5. Naudiņa, Aiga. Aukstais laiks un sniegs // Talsu Vēstis, 6. 02. 2010.– 3. lpp. (Par Valsts Stendes GSI sējumu ziemošanu)
 6. Fedko, Inita. Graudu un sēklu audzētāji sarosās // Talsu Vēstis, 16. 03. 2010.– 2. lpp. (Par 17. Marta semināru GSI)
 7. Spudas, Kristīne. Gatavojamies sējai // Saimnieks, marts 2010.– 34.-35. lpp., foto., tab. (Saruna ar Sanitu Zuti un Stendes šķirņu tabula)
 8. Bleidere, Māra. Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu izstrāde arī Valsts Stendes GSI // Talsu Novada Ziņas 03. 2010.– 11. lpp. (Par kopprojektu ar Priekuļiem)
 9. Fedko, Inita. Labai ražai nepieciešams… // Talsu Vēstis, 10. 04. 2010.– 4. lpp. (Dr. lauks. Arnolda Riekstiņa viedoklis par ražas iespējām)
 10. Fedko, Inita. Vasaras kviešu sēklas trūkst visā Latvijā // Talsu Vēstis, 24. 04. 2010.– 3. lpp. (Minēta Lidija Vojevoda no Stendes GSI)
 11. Pāvule, Agita. Siderācija jeb zaļmēslošana – augsnes mēslošana ar augu zaļo masu // Saimnieks LV, maijs 2010.– 39.-41. lpp., tab. (Minēta Stendes pētniece Irma Celma un S. Zutes viedoklis)
 12. Kārkluvalka, Ilze. Muzeju nakts… // Talsu Vēstis, 13. 05. 2010.– 2. lpp. (Par Stendes GSI dalību Talsu novada muzeja pasākumos)
 13. Japiņa, Gita. Mēs tiecamies uz gaismas pusi // Talsu Vēstis, 22. 05. 2010.– 2. lpp. (Par Talsu novada muzeju un Stendes GSI līdzdalību)
 14. Fedko, Inita. Agronomijas zināšanas… // Talsu Vēstis, 12. 06. 2010.– 2. Lpp. (Par LLU mācību praksi Valsts Stendes GSI)
 15. Fedko, Inita. Graudi ikdienas lietošanai // Latvijas Vēstnesis, 26. 06. 2010.– 2. lpp. (Par Lauku dienām Valsts Stendes GSI)
 16. Fedko, Inita. Lauku dienas bija nedaudz citādas // Talsu Vēstis, 3. 07. 2010.– 1. lpp., foto. (Par norisēm Stendes GSI Lauku dienās)
 17. Fedko, Inita. Šķirņu selekcija – Latvijas nacionālā bagātība // Talsu Vēstis, 17. 06. 2010.– 5. lpp., foto (Par Valsts Stendes GSI jauno zinātņu doktori Māru Bleideri)
 18. Fedko, Inita. Nosacīta miera nedēļa Stendē // Talsu Vēstis, 24. 07. 2010.– 2. lpp. (Par Stendes GSI darbu un ražas prognozi)
 19. Fedko, Inita. Par Latvijas Agronomu biedrību // Talsu Vēstis, 22. 07. 2010.– 3. lpp. (Par biedrības prezidentu ievēlēts Māris Grīnvalds, tekstā arī S.Zute un Stendes GSI)
 20. Pāvule, Agrita. Latvijas Agronomu biedrības 23. kongress // Saimnieks LV, augusts 2010.– 51. lpp., foto (Attēlā un tekstā Stendes GSI direktore Sanita Zute)
 21. Ozoliņa, Indra. Ar sūnu jumtu un mākslas pieskārienu // Latvijas Avīze, 25.08.2010.– 15. lpp., foto (Par Stendes SIS bijušo darbinieci Ilgu Pūsildi un viņas meitu tēlnieci Ditu Kalvāni Lubes Lāčos)
 22. Stendē un Priekuļos ar laiku varēs veikt šķirņu pārbaudes // Agro Tops, Nr. 10., oktobris 2010.– 4. lpp. (Par Stendes GSI)
 23. Skagale, Gundega. Sēklu lauku vēl par 22% mazāk // Agro Tops, Nr. 10., oktobris 2010.– 19.-22. lpp., foto, tab. (Arī par GSI šķirnēm)
 24. Fedko, Inita. Haoss zinātnē pastiprina vēlmi turpināt ierasto lietu kārtību // Talsu Vēstis, 23. 10. 2010.– 3., 4. lpp. (Par Stendes GSI)
 25. Fedko, Inita. Vienā gadā nosvinēta 40 gadu darba jubileja un iegūta Jāņa Lielmaņa prēmija // Talsu Vēstis, 26. 10. 2010.– 1. lpp., foto (Par Stendes GSI selekcionāri Viju Strazdiņu)
 26. Ruska, Rita. Sapnis par laukiem // Latvijas Avīze, 19. 11. 2010.– 16. lpp., foto (Par Stendes GSI pētnieka Gunāra Bremaņa ģimeni Strazdē)
 
APP Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta bibliotēkas aktivitātes 2010. gadā
 

JANVĀRIS
Jāņa Lielmaņa dzimtas koka precizējumi;
Kviešu vēstures materiālu apkopojums;
Tikšanās Rīgā ar J. Lielmaņa meitu Ritu;
Saruna par Stendes SIS darbinieku dalību Janvāra barikāžu notikumos – 40 cilv.;
Izbraukums uz Ventspils Zonālo valsts arhīvu;
Vēstures attēlu skenējumu ieraksti CD diskos;
 
FEBRUĀRIS
M.Bleideres doktora disertācijas autoreferāta maketēšana;
Stendes GSI vēstures teksta papildinājumi;
Videoieraksta montāža filmai par GSI;
Plakātu izgatavošana GSI;
Tikšanās Lībagu bibliotēkā par pagasta vēsturi – 30 cilv.;
 
MARTS
Pāreju darbā uz pusi slodzes GSI (pensija);
Uzziņa Talsu muzejam par novada vēsturi;
Stendes GSI izmēģinājumu un pētījumu apkopojuma iesiešana;
Līdzdalība seminārā novada zemkopjiem;
 
APRĪLIS
Atzinības raksta izgatavošana zemnieku s-bai;
Bibliotēkas gada darbības pārskata sagatavošana;
Uzziņa par novada vēsturi studentiem;
Atkārtota tikšanās ar J.Lielmaņa pēctečiem Rīgā;
 
MAIJS
Novadpētniecības materiālu apkopošana;
Vēstures rakstu kartotēkas papildināšana;
Līdzdalība Talsu novada muzeja pasākumā ar videofilmas demonstrēšanu;
 
JŪNIJS
LLU studentu mācību prakses videoieraksts;
Līdzdalība GSI Lauku dienu pasākumā;
M.Bleideres autoreferāta brošūras sagatavošana;
Vijas Strazdiņas grāmatas „Kviešu selekcija Latvijā” maketa sagatavošana;
Uzziņa par kviešu vēstures jautājumiem;
 
AUGUSTS
Izbraukums uz Ventspils Zonālo valsts arhīvu;
Jāņa Zālīša grāmatas „Latvijas lauksaimniecības zinātnes celmlauži” digitāla ieraksta sagatavošana un korektūra;
SEPTEMBRIS
Tikšanās ar Lībagu sākumskolas skolēniem par novada un GSI vēsturi – 20 cilv.;
 
OKTOBRIS
Līdzdalība J.Lielmaņa prēmijas pasniegšanas sarīkojumā, videoieraksta veidošana;
 
NOVEMBRIS
Bibliotēkas kartotēku kārtošana;
 
DECEMBRIS
Bibliotēkas kartotēku kārtošana;
Gada periodikas materiālu apkopošana.
 

ESF ERAF CORE
MEKLĒT:

AKTUĀLI.


JAUNUMI.

VSGI @ TWITTER.

KĀ MŪS ATRAST.

Adrese: "Dižzemes", p/n Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258.

Skatīt Stendes Graudaugu selekcijas institūts. lielākā kartē
Kontakti:
Tel. 63291288
Fakss: 63291289
E-pasts: stende.selekcija@apollo.lv
*